Ang aming grupo

Kami ay isang grupong tumutulong sa mga banyagang kababaihan na naninirahan sa bansang Hapon.
Mula taon 1992. kami ay nag‐umpisang tumulong at magbigay ng payo sa mga dayuhang babae na ayon sa kanilang wika Mga puedeng gamiting wika, Thai, Tagalog, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Ingles, Japanese atbp.

Ang lahat ay may karapatan tumanggap ng serbisyong ito. At sa mga hindi marunong magsalita ng Nipongo.

Marami sa aming kasong nahawakan ay tungkol sa human trafficking at domestic violence sa pagitan ng international marriage. Kung ikaw ay may problema sa pamilya, sa pamumuhay ng single mothers at iba pang mga alalahanin at katanungan ay huwag mag atubiling sumangguni sa amin.

Konsultasyon ay libre at makaasang ang inyong tawag ay kompidensyal. Sumanguni sa wikang Tagalog.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Tel: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA